Civ-Ashoa’s second Warsaw Event: Family histories and culinary workshops

(Polska wersja poniżej)

Civ-Ashoa’s second Warsaw Event: Family histories and culinary workshops

On Sunday, April 2, the second and final event of the European project, Civ-Ashoah. This time it consisted of workshops on Jewish culinary traditions as well as genealogy and family histories, which took place in a culinary studio rented at the Polin Museum of the History of Polish Jews. The Civ-Ashoah project, which is supported by a grant from the European Union, is run in partnership with la Ligue de l’enseignement (France) and Arci (Italy). The goal of the project, coordinated in Poland by Taube Center staff members Marta Eichelberger-Jankowska and Aleksandra Sajdak, is to develop a new forum for transmitting the historical experience of Ashkenazi Jews with all of its diversity, complexity and the enormity of the loss suffered throughout Europe as a result of the Holocaust and World War II. 

This time participants were invited to learn about the holiday of Pesach, cook and eat soup with matzo balls, talk about family histories, and gain some knowledge on genealogical resources. The program engaged participants in lively discussions about cultural interactions and influences visible in the examples of Pesach and Easter holiday traditions. Moreover, several cases of family stories manifested how the histories of many Polish and Jewish people are intertwined. The following questions were addressed and answered: 

Why does a traditional Jewish chicken soup have mazto balls instead of noodles? 

What do Pesach and Easter have in common? 

What does the word kosher mean?

 Who is Jewish? 

How can one begin their genealogical search for ancestors? 

What can we learn about Jewish ancestors from their tombstones? 

Like the previous event that was held in October, the second installment of the project met with a very warm reception from the public. 

Historie Rodzinne od Kuchni czyli druga odsłona projektu CIV-ASHOAH

W niedzielę, 2 kwietnia 2023 roku, odbyła się druga i ostatnia  odsłona europejskiego projektu, Civ-Ashoah. Tym razem na wydarzenie złożyły się warsztaty kulinarne i  genealogiczne, które miały miejsce w pracowni kulinarnej “U Fani”wynajętej od Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Projekt jest współfinansowany przez program Komisji Europejskiej „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” jest prowadzony we współpracy z Ligue de l’enseignement (Francja) i Arci (Włochy). Celem projektu koordynowanego w Polsce przez Martę Eichelberger-Jankowską i Aleksandrę Sajdak, jest stworzenie nowej platformy na rzecz edukowania o historycznych doświadczeniach aszkenazyjskich Żydów  z całą ich różnorodnością, złożonością, oraz ogromem straty spowodowanej Zagładą i Drugą wojną światową.

Tym razem, uczestnicy zostali zaproszeni do poznania bliżej historii i tradycji związanych ze świętem Pesach (Paschy), do gotowania i jedzenia zupy z kulkami macowymi, rozmów o historiach rodzinnych, i do zapoznania się z podstawowymi narzędziami i zasobami potrzebnymi do przeprowadzania badań genealogicznych. Podczas wykładu i dyskusji zaobserwowane zostały międzykulturowe interakcje i wpływy widoczne na przykładzie tradycji związanych ze świętami  Pesach i Wielkanocy. Ponadto omówione przykłady historii rodzinnych ukazały powiązania i przeplatanie się losów w historiach Żydów i Polaków. Następujące pytania zostały poruszone w trakcie spotkania:

Dlaczego tradycyjny żydowski rosół jada się z kulkami macowymi zamiast makaronu?

Co wspólnego ze soba maja święta Pesach i Wielkanocy?

Co oznacza słowo koszerny?

Kto jest Żydem?

Jak rozpocząć genealogiczne poszukiwania przodków?

Czego możemy się dowiedzieć o żydowskich przodkach z ich nagrobków?

Podobnie jak pierwsza odsłona tak i to drugie wydarzenie spotkało się z ciepłym przyjęciem przez publiczność.

More Posts

A Sukkot Call to Action

As we gather in the sukkah to celebrate Sukkot, the Feast of Tabernacles, we embrace the metaphor of temporariness. The holiday reminds us of the

Join POLIN’s Daffodil Campaign

In 2013, the POLIN Museum launched the Warsaw Ghetto Uprising Campaign to raise awareness. Every year on April 19th, hundreds of volunteers across Poland and

Field Guide to Jewish Warsaw

Order an e-book today ! USD 29.99!

Send Us A Message

1,000 Years of Jewish Life in Poland: A Timeline

Order an e-book today! USD 19.99