Historia i kultura Żydów Aszkenazyjskich w Europie

23 października 2022 r.

godzina 15:00

Fundacja Centrum Taubego na Rzecz Edukacji i Życia Żydowskiego ma przyjemność ogłosić swój udział w nowej europejskiej inicjatywie edukacyjnej, CIV-ASHOAH.

Już w październiku tego roku organizujemy pierwszą edycję warsztatów poświęconych kulturze Żydów aszkenazyjskich i ich roli w historii Europy. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w wydarzeniu i wymiany opinii oraz wrażeń, które pomogą nam w stworzeniu nowych, szeroko dostępnych materiałów edukacyjnych. Zależy nam by w warsztatach wzięli udział przedstawiciele różnych pokoleń, grup społecznych i zawodów, byśmy wspólnymi siłami mogli walczyć z dyskryminacją, rasizmem, uprzedzeniami i obojętnością.

Zrozumienie historycznego doświadczenia Żydów aszkenazyjskich pozwoli nam poznać wielowiekową różnorodność europejskiej diaspory i dostrzec ogrom strat poniesionych przez całą Europę wskutek Zagłady. Wspólnie spróbujemy odkryć też wpływ historii na współczesność Europejczyków, którzy tworzą mozaikę etnosów, kultur i religii. 

Materiały przygotowane w czasie warsztatów będą udostępnione innym organizacjom uczestniczącym w projekcie w celu stworzenia ogólnoeuropejskiej, wielojęzycznej strony internetowej zawierającej materiały przydatne w promowaniu tolerancji, otwartości i odpowiedzialności obywatelskiej.

Warsztaty prowadzone będą w języku polskim przez doświadczonych edukatorów i artystów. W ramach spotkania odbędzie się też  krótki koncert pieśni w języku jidysz, a na gości czekał będzie drobny poczęstunek.

Projekt koordynowany przez Ligue de l’enseignement (Francja) we współpracy z Arci (Włochy) i Fundacją Centrum Taubego (Polska) jest współfinansowany przez program „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości”, mający na celu ochronę i promowanie zapisów karty praw podstawowych i traktatów Unii Europejskiej.

Osoby, które mają ukończone 16 lat mogą zarejestrować się przy użyciu poniższego formularza. Ilość miejsc ograniczona; na warsztaty zaprosimy pierwszych 50 zarejestrowanych osób.

Civ_Ashoah_logo_fond_couleur
cropped-websTC_Logo-main-RGB.png
Civ_Ashoah_logo_fond_blanc

More Posts

Field Guide to Jewish Warsaw

Order an e-book today ! USD 29.99!

Send Us A Message

1,000 Years of Jewish Life in Poland: A Timeline

Order an e-book today! USD 19.99