#TJHTalks14

WARSAW GHETTO UPRISING: AN ONGOING STRUGGLE?N

Guest Speakers:
Professors Havi Dreiffus and Dariusz Stola

Tuesday, April 20, 2021

 1. Ainsztein, Reuben. The Warsaw Ghetto Revolt. New York: Holocaust Library, 1979
 2. Brustin-Berenstein, Tatiana. “Deportacje i zagłada skupisk żydowskich w dystrykcie warszawskim.” Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego 1, 3 (January-June 1952), pp. 83-125
 3. Cohen, Raya. “‘Against the Current’: Hashomer Hatzair in the Warsaw Ghetto.” Jewish Social Studies 7, 1 (Fall 2000). pp. 63-80
 4. Dreifuss (Ben-Sasson), Havi, Warsaw Ghetto – The End (April 1942 – June 1943), [Hebrew – Shazar Prize 2019; English version forthcoming]
 5. Dreifuss (Ben-Sasson), Havi, “Hell has Come to Earth” An Anonymous Women’s Diary from the Warsaw Ghetto Uprising, Yad Vashem Studies, Vol. 36, 2 (2008), pp. 13-43
 6. Dreifuss, Havi, ‘The Leadership of the Jewish Combat Organization during the Warsaw Ghetto Uprising: A Reassessment, Holocaust and Genocide Studies, vol. 31, no 2 (Fall 2017), pp. 1-37
 7. Engelking Barbara and Jacek Leociak. The Warsaw Ghetto: A Guide to the Perished City. New Haven and London: Yale University Press, 2009
 8. Eshkoli (Wagman) Hava (Eva). “Religious Zionist Responses in Mandatory Palestine to the Warsaw Ghetto Uprising.” Holocaust and Genocide Studies 11, 2 (Fall 1997). pp. 213-238
 9. Grabitz, Helge and Wolfgang Scheffler. Letzte Spuren: Ghetto Warschau, SS-Arbeitslager Trawniki, Aktion Erntefest – Fotos und Dokumente über Opfer des Endlösungswahns im Spiegel der historischen Ereignisse. Berlin: Edition Hentrich, 1988
 10. Grynberg, Michał. “Bunkry i schrony w warszawskim getcie.” Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 149 (January-March 1989). pp. 53-64
 11. Grynberg Michał, ed. Words to Outlive Us: Voices from the Warsaw Ghetto. New York: Metropolitan Books, 2002

 12. Gutman Israel, The Jews of Warsaw, 1939-1943: Ghetto, Underground, Revolt, Brighton, Sussex: Harvester Press, 1982
 13. Kassow, Samuel D., Who Will Write Our History? Rediscovering a Hidden Archive from the Warsaw Ghetto, Indiana University Press 2007
 14. Libionka Dariusz and Laurence Weinbaum. Bohaterowie, hochsztaplerzy, opisywacze: Wokół Żydowskiego Związku Wojskowego. Warsaw: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2011
 15. Libionka, Dariusz and Laurence Weinbaum. “Deconstructing Memory and History: The Jewish Military Union (ZZW) and the Warsaw Ghetto Uprising.” Jewish Political Studies Review 18, 1-2 (Spring 2006). pp. 87-104
 16. Patt, Avinoam J., TH Jewish Heroes of Warsaw: The Afterlife of the Revolt, Wayne State University Press 2021
 17. Stauber Roni, The Holocaust in Israeli Public Debate in the 1950s, Ideology and Memory, Vallentine Mitchell, London and Portland, OR, 2007
 18. Stola, Dariusz. “Polish Government in Exile and the Destruction of the Warsaw Ghetto.” In The Holocaust Fifty Years After: 50th Anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising, ed. Daniel Grinberg. Warsaw: Jewish Historical Institute of Warsaw, 1993. pp. 229-239

OPRACOWANIA

 1. Engelking, Barbara; Leociak, Jacek: Getto warszawskie : przewodnik po nieistniejącym mieście, Warszawa 2013.
 2. Gutman, Israel: Żydzi warszawscy 1939-1943: getto, podziemie, walka, Warszawa 1993.
 3. Kassow, Samuel D.: Kto napisze naszą historię? Ostatni rozdział zagłady warszawskiego getta: ukryte archiwum Emanuela Ringelbluma, Warszawa 2010
 4. Libionka, Dariusz; Weinbaum, Laurence: Bohaterowie, hochsztaplerzy, opisywacze: wokół Żydowskiego Związku Wojskowego, Warszawa 2011
 5. Libionka, Dariusz: Walka i propaganda. Powstanie w getcie warszawskim z perspektywy polskiego Londynu, “Zagłada Żydów. Studia i materiały” 2014, t. 10.
 6. Szapiro, Paweł: Wojna żydowsko-niemiecka: polska prasa konspiracyjna 1943-1944 o powstaniu w getcie Warszawy, Londyn 1992.

WSPOMNIENIA I ROZMOWY

 1. Grupińska, Anka: Ciągle po kole: rozmowy z żołnierzami Getta Warszawskiego, Warszawa 2013.
 2. Krall, Hanna: Zdążyć przed Panem Bogiem, Kraków 2020.
 3. Lubetkin, Cywia: Zagłada i powstanie, Warszawa 1999.
 4. Pachter, Mietek: Umierać też trzeba umieć…, Warszawa 2015.

OPRACOWANIA NT. PAMIĘCI
O POWSTANIU

 1. Buryła Sławomir, Obraz getta warszawskiego w literaturze polskiej. Rekonesans, “Konteksty Kultury” 2019, t. 16, nr 1.
 2. Kobylarz Renata, Walka o pamięć: polityczne aspekty obchodów rocznicy powstania w getcie warszawskim 1944-1989, Warszawa 2009.

בעברית

נחמן בלומנטל ויוסף קרמיש, המרי והמרד בגיטו וארשא: ספר מסמכים (מגנזי יד ושם, כרך ה), יד ושם, ירושלים תשכ”ה

הלמן יהודה, “על גורלם של שרידי הלוחמים של ‘האיגוד הצבאי היהודי’ בווארשה (מבוא ותעודה)”, דפים לחקר תקופת השואה ה (תשמ”ז), עמ’ 308-320

נייברג אריה, האחרונים: בקץ המרד של גיטו וארשה, מפולנית: חנה הוכברג, ספרית פועלים,

מרחביה 1958

אדלמן מארק, הגטו לוחם: צעירי הבונד בגטו ורשה, מפולנית: רות שנפלד, מיידיש: שלום לוריא, הקיבוץ המאוחד, תל אביב 2001

בוז’יקובסקי טוביה, בין קירות נופלים, מהדורה שלישית, הקיבוץ המאוחד ובית לוחמי הגטאות, תל אביב תש”ל

גוטמן ישראל, מרד הנצורים, מרדכי אנילביץ’ ולחימת גיטו וארשה, מהדורה שלישית מתוקנת, מורשת, תל-אביב 1993

גרופינ’סקה אנקה, סחור סחור: שיחות עם לוחמים מגטו וארשה, הוצאת הקיבוץ המאוחד ומפה, תל אביב 2002

לובטקין צביה, בימי כליון ומרד, בית לוחמי הגטאות והקיבוץ המאוחד, תל אביב תשל”ט

צוקרמן יצחק, שבע השנים ההן: 1939-1946, בית לוחמי הגטאות והקיבוץ המאוחד, תל אביב תש”ן

קראל חנה, להקדים את אלוהים, מפולנית: משה טאובה, אדם, ירושלים 1981

רותם (ראטהייזר) שמחה (קאז’יק), ובתוכי העבר… בארגון היהודי הלוחם, משרד הביטחון, בית לוחמי הגטאות והקיבוץ המאוחד, תל אביב תשמ”ד

Field Guide to Jewish Warsaw

Order today! USD 29.99

More Posts

A Sukkot Call to Action

As we gather in the sukkah to celebrate Sukkot, the Feast of Tabernacles, we embrace the metaphor of temporariness. The holiday reminds us of the

Field Guide to Jewish Warsaw

Order an e-book today ! USD 29.99!

Send Us A Message

1,000 Years of Jewish Life in Poland: A Timeline

Order an e-book today! USD 19.99